fbpx

 

Challenger – program łączący Twoją przyszłość z innowacjami branży centrów i sieci handlowych

Poznaj potrzeby branży retail i narzędzia tworzenia innowacji, skorzystaj z wiedzy ekspertów, aby stworzyć rozwiązanie, które pomożemy wypromować i wdrożyć w centrach i sieciach handlowych

Dowiedz się więcej

Organizator

Partnerzy korporacyjni

O programie

Retail Institute powołało Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab, dedykowane poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. W latach 2020-2024 prace Centrum będą koncentrować się na realizacji pionierskiego programu Challenger, którego celem jest włączenie studentów i absolwentów uczelni wyższych, a także spółek technologicznych oraz organizacji eksperckich i NGO w proces tworzenia w centrach i sieciach handlowych udoskonaleń produktów, usług, procesów, metod marketingowych, sprzedażowych i organizacyjnych, ale również stworzeniu rozwiązań, które będą wspierać firmy w walce ze skutkami epidemii koronawirusa. Branża musi nieustająco wymyślać się na nowo!

Challenger to przede wszystkim program edukacyjny, w ramach którego studenci, start-upy i spółki technologiczne poznają specyfikę branży centrów i sieci handlowych oraz nowoczesne narzędzia tworzenia innowacji. Stworzone w trakcie programu grupy projektowe, przy wsparciu mentorów i ekspertów, opracują unikatowy bank innowacji, pomysłów i rozwiązań, będących odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania określonych segmentów klientów i konsumentów.

Challenger to również program konkursowy, bo nagrodą dla najlepszych rozwiązań wypracowanych w trakcie programu (lub tych już istniejących, będących własnością spółek technologicznych) jest wsparcie Retail Institute w rozwoju, promocji oraz ich wdrożeniu w centrach i sieciach handlowych biorących udział w programie.

Challenger to program praktyk studenckich – po ukończeniu warsztatów studenci otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie stażu w dziale innowacji Retail Institute. I to bez parzenia kawy i robienia ksero!

Challenger to platforma wymiany wiedzy, pomysłów, doświadczeń i networkingu, z której skorzystać mogą wszyscy Uczestnicy. Zakwalifikowane do programu spółki technologiczne i start-upy będą mogły zaprezentować swoje rozwiązania w trakcie kameralnych spotkań z przedstawicielami największych centrów i sieci handlowych w Polsce.

Challenger to wreszcie program dla centrów i sieci handlowych, które szukają nie tylko inspiracji, ale przede wszystkim pomysłów i rozwiązań będących odpowiedzią na dynamikę zmian społecznych i kulturowych wywołaną przez: nowe technologie, wszechobecność urządzeń mobilnych, media społecznościowe oraz digitalizację. Widzących potrzebę zainicjowania zmian we wszystkich obszarach działalności firm.

Udział w konkursie dla studentów i absolwentów, a także start-upów jest bezpłatny.

Organizatorem programu jest Retail Institute. Dowiedz się więcej o tym kim jesteśmy i co robimy odwiedzając naszą stronę www oraz profile social media.

Dla kogo

Studenci, absolwenci i młodzi pracownicy naukowi

 • 18-28 lat, studenci i studentki, absolwenci/absolwentki studiów wyższych wszystkich kierunków uczelni technicznych, humanistycznych, społecznych, artystycznych;
 • mający umiejętność krytycznego myślenia;
 • potrafiący rozwiązywać kompleksowe problemy, kreatywni, twórczy;
 • lubiący pracować w zespole, mający wysoką inteligencję emocjonalną;
 • zaangażowani, zorientowani na zadania;
 • mający wiedzę, chcący zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności.

Oferujemy:

 • bezpłatny udział w miesięcznym programie Challenger;
 • bezpłatny warsztat design thinking i tworzenia innowacyjnych produktów i usług;
 • bezpłatny udział w konferencji dot. wyzwań branży centrów i sieci handlowych;
 • certyfikat potwierdzający odbycie stażu w dziale innowacyjności Retail Institute (pod warunkiem ukończenia programu);
 • pracę w międzywydziałowych i międzyuczelnianych zespołach zadaniowych wspieranych przez ekspertów i trenerów;
 • wsparcie ekspertów na każdym kluczowym etapie procesu projektowego;
 • możliwość nawiązania relacji z decydentami branży centrów i sieci handlowych (istotne jeśli szukasz lub będziesz szukać niedługo pracy!);
 • niezwykłą kombinację wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

Laureaci programu Challenger otrzymają również:

 • wsparcie Retail Institute w zakresie obsługi prawnej i biznesowej, pozwalającej przeprowadzić pilotaż w wybranym centrum i/lub sieci handlowej biorącej udział w programie Challanger;
 • wsparcie w promocji oraz wdrożeniu stworzonego rozwiązania w wybranych centrach uczestniczących w programie.

Rekrutacja i terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń do 15 września 2021 roku,
 • ogłoszenie wyników naboru do 17 września 2021 roku.
Aplikuj

Młode spółki technologiczne i start-upy

Obecne na rynku nie dłużej niż 5 lat, oferujące innowacyjne rozwiązania, produkty, technologie, zoptymalizowane procesy i nowe modele biznesowe dla centrów i sieci handlowych.

Oferujemy:

 • bezpłatny udział w miesięcznym programie Challenger;
 • bezpłatny warsztat design thinking i tworzenia innowacyjnych produktów i usług dla retailu;
 • bezpłatny udział w konferencji dot. wyzwań branży centrów i sieci handlowych;
 • bezpłatny udział w konkursie, w którym wszystkie nominowane spółki otrzymają możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania w trakcie zamkniętych spotkań z ekspertami branży retail;
 • rekomendacje dotyczące możliwości rozwoju i wykorzystania rozwiązania w retailu.

Laureaci programu Challenger otrzymają również:

 • wsparcie Retail Institute w zakresie przeprowadzenia pilotażu w wybranym centrum handlowym;
 • wsparcie Retail Institute w promocji oraz wdrożeniu stworzonego rozwiązania w wybranych centrach uczestniczących w programie.

Rekrutacja i terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń do 15 września 2021 roku,
 • ogłoszenie wyników naboru do 17 września 2021 roku.
Aplikuj

Spółki technologiczne

Obecne na rynku dłużej niż 5 lat. Szanujemy doświadczenie, wiedzę i stabilność firm oraz stojący za nimi know-how. Zapraszamy do rywalizacji o możliwość zaprezentowania się w trakcie kameralnych spotkań zamkniętych dla uczestników programu.

Rekrutacja i terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń w sposób ciągły, przez cały rok
Aplikuj

Centra i sieci handlowe

Widzące potencjał w innowacjach i nowych technologiach, chcące tworzyć miejsca, usługi i rozwiązania będące odpowiedzią na aspiracje i potrzeby nowych generacji klientów. Przedstawiciele branży retail będą pełnili rolę ekspertów i mentorów dla grup warsztatowych, będą wspierać wiedzą i doświadczeniem zespoły w procesie tworzenia innowacji. Udział płatny. Atrakcyjne propozycje sponsoringu.

Zapraszamy do kontaktu, zaprezentujemy szeroki wachlarz korzyści z udziału w programie.

Napisz do nas

NGOs, ogranizacje eksperckie

Do włączenia się w prace Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji zapraszamy organizacje eksperckie, których wiedza, doświadczenie i know-how mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjności.

Napisz do nas

Nie stawiamy barier i ograniczeń poza tymi jakościowymi! Zaskoczcie nas dojrzałością pomysłów i rozwiązań!

Kategorie konkursowe

Konkurs Challenger to 5 kategorii. Nagrodą jest możliwość wdrożenia Twojego pomysłu w zainteresowanych nim centrach i sieciach handlowych biorących udział w programie oraz uzyskanie wsparcia w jego promocji i komercjalizacji.

TARCZA

Epidemia koronawirusa ma ogromny wpływ na sposób funkcjonowania centrów i sieci handlowych. Szukamy rozwiązań, które pozwolą firmom handlowym wyjść z kryzysu obronną ręką.

NEW RETAIL

Robotyka, automatyzacja, AI, uczenie maszynowe, algorytmy, rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe we wszystkich obszarach działań firm, narzędzia analityczne, software, etc.

GREEN RETAIL

Rozwiązania obniżające uciążliwość ekologiczną centrów i sieci handlowych oraz wspierające ochronę środowiska i klimatu, energetyka, circular economy zarówno w centrach jak i sieciach handlowych, etc.

CUSTOMER & EXPERIENCE

Rozwiązania dedykowane klientom centów i sieci handlowych budujące ich pozytywne doświadczenia, PropTech, FinTech, EduTech, lajfstajl i wszystko co dotyczy handlu i zarządzania centrami oraz sieciami handlowymi.

WooW AWARD

Nagroda dla tych, którzy nie wiedzieli, że się nie da, którzy nie mieszczą się w żadne rubryczki i paragrafy, których idee i rozwiązania wykraczają poza schematy i kategorie. Jednym słowem WOW!

Newsletter