Największym wyzwaniem dla centrów i sieci handlowych jest umiejętność podążania za dynamicznymi zmianami społecznymi i kulturowymi wywołanymi m.in. przez: nowe technologie, wszechobecność urządzeń mobilnych, media społecznościowe oraz digitalizację, ale również epidemię koronawirusa. Skupiona w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii NextGenLab grupa firm i ekspertów zmierzy się ze stworzeniem odpowiedzi na wiele zjawisk, które determinują przyszłość (nie tylko) retailu. Zdefiniowanie innowacji jako potrzeby zmian umożliwiło nam zbudowanie elastycznej ramy dla programu i włączenie do prac Instytutu firmy i ekspertów z różnych branż i środowisk. Zachęcamy centra i sieci handlowe do dołączenie do naszego programu i wsparcie go. Bo nigdy wcześniej potrzeba zmian nie była tak paląca!

Misja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji, NextGenLab

  • zrzeszenie firm i profesjonalistów chcących rozwijać idee inteligentnej, wielofunkcyjnej i dopasowanej do potrzeb i aspiracji klientów, miejskiej przestrzeni handlowo-usługowo-rozrywkowej
  • stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji
  • wyznaczanie trendów, z którymi centra i sieci handlowe muszą zmierzyć się w perspektywie nadchodzących lat
  • propagowanie wiedzy, kształtowanie postaw i wzorców, które przyczynią się do zminimalizowania negatywnego wpływu budynków biurowych, centrów i sieci handlowych na środowisko
  • wspieranie przekształceń firm w innowatorów wykorzystujących potencjał zachodzących zmian: społecznych, demograficznych, kulturowych i technologicznych
  • wsparcie biurowców, centrów i sieci handlowych w procesie wdrażania innowacyjnych zmian, jak również firm innowacyjnych i technologiczne w dopasowaniu ofertowanych rozwiązań do potrzeb branży
  • promocja rozwiązań, technologii i idei, które wpisują się filozofię NextGenLab
  • wykorzystanie efektu skali i synergii pomiędzy firmami, rozwiązaniami i ideami tworząc elitarną grupę promotorów innowacji