fbpx

Etapy

Rekrutacja i terminy

Studenci, absolwenci i młodzi pracownicy naukowi oraz start-upy

  • przyjmowanie zgłoszeń do 16 października 2020 roku
  • ogłoszenie wyników naboru do 19 października 2020 roku
  • prezentacje prac konkursowych 18 listopada 2020 roku
  • ogłoszenie zwycięzców nastąpi 20 listopada 2020 roku

Spółki technologiczne

  • przyjmowanie zgłoszeń w sposób ciągły, przez cały rok;
  • ogłoszenie półfinalistów w terminie jesiennym do 20 listopada 2020 roku;

Innovation Days 2020:

  • jesień: listopad/grudzień (do potwierdzenia).

Do pobrania

Warunki rekrutacji i udziału

Realizację programu wspierają Partnerzy Merytoryczni i Korporacyjni oraz Eksperci Retail Institute. Sprawdź regulamin programu i aplikuj już dziś!

Raport kończący

Po zakończeniu warsztatów Challenger 2.0 zespoły robocze opracują Raport, który podsumowuje najważniejsze wnioski oraz wskaże możliwe udoskonalenia. Opracowanie zostanie zaprezentowane Kapitule Konkursowej, która wybierze najlepsze prace i nagrodzi je! Nagrodą jest możliwość wdrożenia najlepszych rozwiązań w wybranych centrach i sieciach handlowych i czerpanie z tego tytułu korzyści!

Komunikacja

Organizator poinformuje zakwalifikowane do programu osoby i firmy drogą mailową. W przypadku dużego zainteresowania programem Organizator zastrzega prawo do zorganizowania indywidualnych lub grupowych spotkań rekrutacyjnych dla studentów, absolwentów i młodych pracowników akademickich. Wszystkie kluczowe dla programu daty i wydarzenia będą komunikowane na stronie programu i/lub w mediach społecznościowych (FB).

Jak będą wyglądały warsztaty Challenger 2.0?

W trakcie programu Challenger 2.0 pracować będziemy w oparciu o podejście service design. Przejdziemy przez wszystkie jego etapy: od odkrywania (poznawanie świata retail oraz perspektywy klientów), poprzez definiowanie wyzwania projektowego, szukanie rozwiązań aż po ich prototypowanie i testowanie.

Spotkania 1-4

Projektowanie rozpoczyna się od zrozumienia: zarówno biznesu, jak i odbiorców, mających korzystać z rozwiązania. W trakcie 4. pierwszych spotkań podejmiemy szereg działań, które pozwolą nam zagłębić się w oba światy: zdefiniować potrzeby interesariuszy i określić, na które z nich chcemy odpowiedzieć.

Spotkania 5-6

Przygotujemy bibliotekę rozwiązań stanowiących odpowiedź na zdefiniowane wyzwania. W trakcie 8 godzin pracy wypracujemy ponad 100 pomysłów, po to by następnie przy wsparciu Mentorów i Ekspertów wybrać te, które będziemy dalej rozwijać.

Spotkania 7-9

To już intensywna praca nad rozwojem pomysłów. Przygotujemy tzw. surowe prototypy rozwiązań, sprawdzimy czy spotkają się z uznaniem odbiorców, określonych grup docelowych klientów, wprowadzimy niezbędne korekty we współpracy z Menorami i Ekspertami Retail Institute.

Spotkania 10-11

Pracę zakończymy prezentacją wypracowanych koncepcji przed Kapitułą konkursową i Mentorami. Po zapoznaniu się z pracami odbędą się obrady Kapituły Konkursowej, która wybierze Laureatów i Wyróżnionych. Spotkanie 11 to uroczyste (jak na online) ogłoszenie wyników programu Challenger 2.0.

 

Spotkanie 1, Konferencja Otwarcia

środa, 21 października
godz. 15-19h

Spotkanie 2, Wprowadzenie do Design Thinking

czwartek, 22 października
godz. 16-19h

Spotkanie 3, Wyzwania projektowe

piątek, 23 października
godz. 16-19:30h

Spotkanie 4, Perspektywa odbiorców

czwartek, 29 października
godz. 16-19h

Spotkanie 5 i 6, Kreacja

środa 04.11 (16-19h)
czwartek 05.11 (16:00-20:00h)

Spotkanie 7, Konsultacje z Mentorami

piątek 06.11
godz. 16-18h

Spotkanie 8, Wprowadzenie do prototypowania

poniedziałek, 09.11
godz. 16-18h

Spotkanie 9, Podsumowanie testów i pilotaży

wtorek 10.11
godz. 16-18h

Spotkanie 10, Prezentacje Prac Projektowych i konkursowych

poniedziałek, 18.11.2020
godz. 15h

Spotkanie 11, Ogłoszenie Laureatów Programu Challenger 2.0

20.11.2020
godz. 16h

Newsletter