fbpx

Etapy

Rekrutacja i terminy

Studenci, absolwenci i młodzi pracownicy naukowi oraz start-upy

  • przyjmowanie zgłoszeń do 15 września 2021 roku
  • ogłoszenie wyników naboru do 17 września 2021 roku
  • prezentacje prac konkursowych 19 października 2021 roku
  • ogłoszenie zwycięzców nastąpi 20 października 2021 roku

Spółki technologiczne

  • przyjmowanie zgłoszeń w sposób ciągły, przez cały rok

Do pobrania

Warunki rekrutacji i udziału

Realizację programu wspierają Partnerzy Merytoryczni i Korporacyjni oraz Eksperci Retail Institute. Sprawdź regulamin programu i aplikuj już dziś!

Raport kończący

Po zakończeniu warsztatów Challenger zespoły robocze opracują Raport, który podsumowuje najważniejsze wnioski oraz wskaże możliwe udoskonalenia. Opracowanie zostanie zaprezentowane Kapitule Konkursowej, która wybierze najlepsze prace i nagrodzi je! Nagrodą jest możliwość wdrożenia najlepszych rozwiązań w wybranych centrach i sieciach handlowych i czerpanie z tego tytułu korzyści!

Komunikacja

Organizator poinformuje zakwalifikowane do programu osoby i firmy drogą mailową. W przypadku dużego zainteresowania programem Organizator zastrzega prawo do zorganizowania indywidualnych lub grupowych spotkań rekrutacyjnych dla studentów, absolwentów i młodych pracowników akademickich. Wszystkie kluczowe dla programu daty i wydarzenia będą komunikowane na stronie programu i/lub w mediach społecznościowych (FB).

Jak będą wyglądały warsztaty Challenger?

W trakcie programu Challenger pracować będziemy w oparciu o podejście service design. Przejdziemy przez wszystkie jego etapy: od odkrywania (poznawanie świata retail oraz perspektywy klientów), poprzez definiowanie wyzwania projektowego, szukanie rozwiązań aż po ich prototypowanie i testowanie. Udział w programie wiąże się również z zaangażowaniem czasu grup projektowych pomiędzy spotkaniami. Wszystkie spotkania odbywają się online.

Spotkania 1-4

Projektowanie rozpoczyna się od zrozumienia: zarówno biznesu, jak i odbiorców, mających korzystać z rozwiązania. W trakcie 4. pierwszych spotkań podejmiemy szereg działań, które pozwolą nam zagłębić się w oba światy: zdefiniować potrzeby interesariuszy i określić, na które z nich chcemy odpowiedzieć.

Temat spotkania 1: Konferencja Otwarcia
Data: poniedziałek, 27 września, godz. 16:00-19:00
Temat spotkania 2: Wprowadzenie do Design Thinking
Data: wtorek, 28 września, godz. 16:00-19:00
Temat spotkania 3: Wyzwania projektowe
Data: środa, 29 września, godz. 16:00-19:00
Temat spotkania 4: Perspektywa odbiorców
Data: czwartek, 30 września, godz. 16:00-19:00

 


 

Spotkania 5-6

Ścieżka użytkownika. W trakcie 2 spotkań nauczymy się analizować zagadnienia w sposób procesowy. Przygotujemy bibliotekę pomysłów i inspiracji, które będą początkiem prac nad zdefiniowaniem wyzwania projektowego. W trakcie 8 godzin pracy grupy projektowe wypracują ponad 100 pomysłów, po to by następnie przy wsparciu Mentorów i Ekspertów wybrać te, które warto dalej rozwijać.

Temat spotkania 5 i 6: Kreacja
Data spotkania 5: poniedziałek, 4 października, godz. 16:00-19:00
Data spotkania 6: wtorek, 5 października, godz. 16:00-20:00

 


 

Spotkania 7-9

To już intensywna praca zespołów projektowych nad rozwojem pomysłów.

Temat spotkania 7: Konsultacje z Mentorami
Data: poniedziałek, 11 października
Temat spotkania 8: Wprowadzenie do prototypowania
Data: wtorek, 12 października, godz. 16:00-18:00
Temat spotkania 9: Podsumowanie testów i pilotaży
Data: środa, 13 października, godz. 16:00-18:00

 


 

Spotkania 10-11

Pracę zakończymy prezentacją wypracowanych koncepcji przed Kapitułą konkursową i Mentorami. Po zapoznaniu się z pracami odbędą się obrady Kapituły Konkursowej, która wybierze Laureatów i Wyróżnionych. Spotkanie 11 to uroczyste (jak na online) ogłoszenie wyników programu Challenger.

Temat spotkania 10: Prezentacje Prac Projektowych i konkursowych
Data: wtorek, 19 października, godz. 15:00
Temat spotkania 11: Ogłoszenie Laureatów Programu Challenger
Data: środa, 20 października, od godz. 16:00

 

Newsletter