Etapy

Rekrutacja i terminy

Studenci, absolwenci i młodzi pracownicy naukowi oraz start-upy

 • przyjmowanie zgłoszeń do 1 września 2020 roku;
 • ogłoszenie wyników naboru do 11 września 2020 roku;
 • warsztaty Challenger 2.0 odbędą się w terminie między 21 września a 2 października 2020 roku (do potwierdzenia);
 • prezentacje prac konkursowych do 8 października 2020 roku (do potwierdzenia);
 • ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 października 2020 roku (do potwierdzenia).

Spółki technologiczne

 • przyjmowanie zgłoszeń w sposób ciągły, przez cały rok;
 • ogłoszenie półfinalistów w terminach:
  • wiosennym: do 5 czerwca 2020 roku,
  • jesiennym, do 4 września 2020 roku;
 • ogłoszenie wyników naboru do 11 września 2020 roku.

Innovation Days 2020:

 • wiosna: 17 czerwca (termin do potwierdzenia);
 • jesień: 17 września (termin do potwierdzenia).

Do pobrania

Warunki rekrutacji i udziału

Realizację programu wspierają Partnerzy Merytoryczni i Korporacyjni oraz Eksperci Retail Institute. Sprawdź regulamin programu i aplikuj już dziś!

Raport kończący

Po zakończeniu warsztatów Challenger 2.0 zespoły robocze opracują Raport, który podsumowuje najważniejsze wnioski oraz wskaże możliwe udoskonalenia. Opracowanie zostanie zaprezentowane Kapitule Konkursowej, która wybierze najlepsze prace i nagrodzi je! Nagrodą jest możliwość wdrożenia najlepszych rozwiązań w wybranych centrach i sieciach handlowych i czerpanie z tego tytułu korzyści!

Komunikacja

Organizator poinformuje zakwalifikowane do programu osoby i firmy drogą mailową. W przypadku dużego zainteresowania programem Organizator zastrzega prawo do zorganizowania indywidualnych lub grupowych spotkań rekrutacyjnych dla studentów, absolwentów i młodych pracowników akademickich. Wszystkie kluczowe dla programu daty i wydarzenia będą komunikowane na stronie programu i/lub w mediach społecznościowych (FB).

Jak będą wyglądały warsztaty Challenger 2.0?

 

Część 1. Warszawa, 21-25 września 2020 roku

Program rozpocznie się potężną dawką wiedzy i informacji dot. zarządzania centrami handlowymi. Partnerzy Merytoryczni i Korporacyjni nakreślą największe wyzwania branży retail tworząc aktualny kontekst funkcjonowania obiektów handlowych w Polsce. Kolejne dni to już warsztaty design thinking, w trakcie których uczestnicy poznają narzędzia i metody tworzenia innowacji. Spotkania będą przeplatane konsultacjami i rozmowami z Mentorami. W tej części programu powstanie długa lista idei, pomysłów i innowacji, z której wspólnie wybierzemy najciekawsze, które będą dalej rozwijane.

Część 2. Warszawa, 28-30 września 2020 roku

Po 5 dniach warsztatów grupa podzieli się na dwie ścieżki:

A) Studenci, absolwenci i młodzi pracownicy naukowi

Grupy projektowe będą kontynuować rozpoczęte w pierwszym tygodniu prace tworząc rozwiązania, udoskonalając określony produkt, wyrób, usługę, proces, metodę marketingową lub organizacyjną, związane bezpośrednio z działalnością centrów i sieci handlowych. Efektem pracy będzie stworzenie przez wszystkie grupy robocze Prac Konkursowych. Na opracowanie Pracy Konkursowej zespoły będą miały ok. 10 dni.

B) Młode spółki technologiczne i start-upy

Między 28 a 30 września odbędą się prezentacje i konsultacje dla zakwalifikowanych do programu Challenger 2.0 młodych spółek technologicznych i start-upów. Każda spółka będzie miała możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania w trakcie indywidualnych spotkań z Kapitułą Konkursową czyli Mentorami i Ekspertami Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab (15 min prezentacji + 15 min Q&A). Dokładna data i godzina spotkania zostaną przekazane uczestnikom drogą mailową.

Newsletter