fbpx

O NextGenLab

O Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab

Retail Institute to centrum badań, analiz i innowacji dla branży centrów i sieci handlowych. W 2019 roku organizacja powołała do życia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab aby wspierać współpracę pomiędzy środowiskami akademickimi oraz nowych technologii i innowacji z firmami związanymi z branżą centrów i sieci handlowych (dalej, branża retail).

Eksperci tworzący Centrum NextGenLab podjęli wyzwanie podążania za dynamicznymi zmianami społecznymi i kulturowymi wywołanymi m.in. przez: nowe technologie, wszechobecność urządzeń mobilnych, media społecznościowe oraz digitalizację. Skupiona w Centrum NGL grupa firm i ekspertów mierzy się ze stworzeniem odpowiedzi na wiele zjawisk, które determinują przyszłość (nie tylko) retailu. Zdefiniowanie innowacji jako potrzeby zmian umożliwiło nam zbudowanie elastycznej ramy dla programu i włączenie do prac Instytutu firmy i ekspertów z różnych branż i środowisk. Zachęcamy do włączenia się w prace Centrum!

Misja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji, NextGenLab

 • zrzeszenie firm i profesjonalistów chcących rozwijać idee inteligentnej, wielofunkcyjnej i dopasowanej do potrzeb i aspiracji użytkowników, miejskiej przestrzeni handlowo-usługowo-rozrywkowej
 • stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji
 • wyznaczanie trendów, z którymi centra i sieci handlowe muszą zmierzyć się w perspektywie nadchodzących lat
 • propagowanie wiedzy, kształtowanie postaw i wzorców, które przyczynią się do zminimalizowania negatywnego wpływu budynków biurowych, centrów i sieci handlowych na środowisko
 • wspieranie przekształceń firm w innowatorów wykorzystujących potencjał zachodzących zmian: społecznych, demograficznych, kulturowych i technologicznych
 • wsparcie biurowców, centrów i sieci handlowych w procesie wdrażania innowacyjnych zmian, jak również firm innowacyjnych i technologiczne w dopasowaniu ofertowanych rozwiązań do potrzeb branży
 • promocja rozwiązań, technologii i idei, które wpisują się filozofię NextGenLab
 • wykorzystanie efektu skali i synergii pomiędzy firmami, rozwiązaniami i ideami tworząc elitarną grupę promotorów innowacji

oraz

 • nawiązanie współpracy merytorycznej ze środowiskami akademickimi (wspólne raporty, badania, wydarzenia, inicjatywy), a także organizacjami eksperckimi, NGOS
 • wsparcie potencjału młodych, utalentowanych osób oraz umiejętności kreatywnego, twórczego myślenia

 

Zespoły projektowe Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

Design Thinking & Service Design

Czy zgadzasz się z nami, że jest to czas, w którym mamy zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi? To właśnie tu ich poszukujemy! Fundamentem prac i inicjowanych w grupie Design Thinking & Service Design procesów jest potrzeba głębokiego zrozumienia problemów oraz uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb użytkowników przestrzeni handlowych, usługowych, rozrywkowych. Aby osiągnąć tak postawione cele Retail Institute stworzył interdyscyplinarny zespół, który dzięki umiejętności spojrzenia na problem z wielu perspektyw, chce wspólnie wypracować rozwiązania, które będą pożądane przez użytkowników (klientów) i ekonomicznie racjonalne. Uczestniczące w pracach zespołu centra i sieci handlowe wykorzystują efekt skali, zarówno w fazie testów i pilotaży, jak i wdrożeń wypracowanych/ interesujących rozwiązań.

Challenger

Od 2020 roku prace zespołu Design Thinking & Service Design koncentrują się na realizacji pionierskiego programu Challenger, który nastawiony jest na pobudzenie kreatywności, przełamywanie schematów, dostrzeżenie nowych szans i możliwości. Challenger to społeczność studentów, absolwentów i młodych pracowników akademickich oraz spółek technologicznych wiążących ścieżkę rozwoju i kariery z innowacjami w retailu. Uczestnicy programu otrzymują wiedzę o branży handlowej, nowoczesne narzędzia tworzenia innowacji oraz pełne wsparcie ekspertów i mentorów związanych na największymi centrami i sieciami handlowymi w Polsce. Nagrodą dla najlepszych zespołów projektowych powołanych w trakcie programu jest możliwość podpisania Umów współpracy z zainteresowanymi centrami i sieciami handlowymi, wdrożenie stworzonych rozwiązań, a tym samym czerpanie z tego tytułu korzyści.

Innowacje przy kawie

Nowe idee, pomysły, koncepcje wymagają przemyślenia i refleksji dlatego spotykamy się dwa razy w miesiącu w nieformalnej atmosferze, z kubkiem kawy w ręku, aby kreślić możliwe kierunki rozwoju branży retail. Spotkania grupy pozwalają zdiagnozować zmiany zachodzące w otoczeniu centrów i sieci handlowych. Punktem wyjścia rozmów jest bieżąca analiza wskaźników odwiedzalności (FF ReIndex) oraz obrotów (TO ReIndex) oraz rozmowa na temat lokalnej specyfiki i uwarunkowań biznesu. Wyłapujemy zmiany, diagnozujemy problemy/ /trudności/ ryzyka / szanse / wyzwania i planujemy wspólne działania. W ten sposób powstało już wiele cennych inicjatyw i pomysłów.

Research Group

Grupa powstała w konsekwencji pojawienia się potrzeby dyskusji na temat przeprowadzanych przez centra i sieci handlowe badań rynkowych i konsumenckich. Eksperci wspólnie realizują tu projekty badań wykorzystując efekt skali aby dogłębniej niż do tej pory spenetrować dany obszar zainteresowań. Fundamentem naszych prac jest wiedza.

New Tech Group

Grupa wspiera nawiązanie współpracy pomiędzy obiecującymi spółkami technologicznymi a centrami i sieciami handlowymi (non-food). Grupa jest podzielona na „dawców” i „biorców” nowych technologii:

 • „Biorcy” to centra i sieci handlowe, które wymieniają się wiedzą na temat dostępnych rozwiązań, oceniają je, a tam gdzie to zasadne, wspólnie testują i wdrażają wybrane rozwiązania.
 • „Dawcy” to firmy technologiczne, start-up’y, które stworzyły rozwiązania mogące z powodzeniem zostać wdrożone w centrach i sieciach handlowych. „Dawcy” mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów, ale również nawiązania bezpośredniej współpracy poprzez zaprezentowania swoich rozwiązań „biorcom”.
 • Retail Institute pełni tu rolę wspierającą – dokonujemy preselekcji rozwiązań. Najciekawszym pomagamy udoskonalić rozwiązania, dopasować je do potrzeb użytkowników i odbiorców, przeprowadzić pilotaże i teksty w wybranych firmach, a nawet je wypromować w trakcie organizowanych dwa razy w roku spotkań „Innovation Days”. Wszystkie rozwijane w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji rozwiązania muszą spełniać wysokie standardy jakościowe, a ich skuteczność zostać potwierdzona testami i pilotażami. Start-upy, które ukończą z wyróżnieniem program Challenger otrzymają od RI certyfikat jakości i wsparcie w promocji i komercjalizacji rozwiązań. Zakres współpracy i wsparcia może być ustalany indywidualnie.

Zrównoważony Rozwój

Interdyscyplinarny zespół ekspertów, którego celem jest opracowanie zasad i reguł, które będą stosowane przez organizacje zrzeszone wokół NextGenLab aby działalność centrów i sieci handlowych stała się mniej uciążliwa dla środowiska.

Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju Centrów Handlowych

Jedną z pierwszych inicjatyw grupy Zrównoważonego Rozwoju będzie opracowanie Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju dla Retailu oraz zorganizowanie pod egidą Retail Institute kampanii społecznej, CSR, której celem jest przeprowadzenie na centrów handlowych wydarzeń aktywizujących lokalne społeczności do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony środowiska.

Newsletter