fbpx

O NextGenLab

O Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab

Retail Institute to centrum bada艅, analiz i innowacji dla bran偶y centr贸w i sieci handlowych. W 2019 roku organizacja powo艂a艂a do 偶ycia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab aby wspiera膰 wsp贸艂prac臋 pomi臋dzy 艣rodowiskami akademickimi oraz nowych technologii i innowacji z firmami zwi膮zanymi z bran偶膮 centr贸w i sieci handlowych (dalej, bran偶a retail).

Eksperci tworz膮cy Centrum NextGenLab podj臋li wyzwanie pod膮偶ania za dynamicznymi zmianami spo艂ecznymi i kulturowymi wywo艂anymi m.in. przez: nowe technologie, wszechobecno艣膰 urz膮dze艅 mobilnych, media spo艂eczno艣ciowe oraz digitalizacj臋. Skupiona w Centrum NGL grupa firm i ekspert贸w mierzy si臋 ze stworzeniem odpowiedzi na wiele zjawisk, kt贸re determinuj膮 przysz艂o艣膰 (nie tylko) retailu. Zdefiniowanie innowacji jako potrzeby zmian umo偶liwi艂o nam zbudowanie elastycznej ramy dla programu i w艂膮czenie do prac Instytutu firmy i ekspert贸w z r贸偶nych bran偶 i 艣rodowisk. Zach臋camy do w艂膮czenia si臋 w prace Centrum!

Misja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji, NextGenLab

 • zrzeszenie firm i profesjonalist贸w chc膮cych rozwija膰 idee inteligentnej, wielofunkcyjnej i dopasowanej do potrzeb i aspiracji u偶ytkownik贸w, miejskiej przestrzeni handlowo-us艂ugowo-rozrywkowej
 • stworzenie platformy wymiany wiedzy, do艣wiadcze艅 i informacji
 • wyznaczanie trend贸w, z kt贸rymi centra i sieci handlowe musz膮 zmierzy膰 si臋 w perspektywie nadchodz膮cych lat
 • propagowanie wiedzy, kszta艂towanie postaw i wzorc贸w, kt贸re przyczyni膮 si臋 do zminimalizowania negatywnego wp艂ywu budynk贸w biurowych, centr贸w i sieci handlowych na 艣rodowisko
 • wspieranie przekszta艂ce艅 firm w innowator贸w wykorzystuj膮cych potencja艂 zachodz膮cych zmian: spo艂ecznych, demograficznych, kulturowych i technologicznych
 • wsparcie biurowc贸w, centr贸w i sieci handlowych w procesie wdra偶ania innowacyjnych zmian, jak r贸wnie偶 firm innowacyjnych i technologiczne w dopasowaniu ofertowanych rozwi膮za艅 do potrzeb bran偶y
 • promocja rozwi膮za艅, technologii i idei, kt贸re wpisuj膮 si臋 filozofi臋 NextGenLab
 • wykorzystanie efektu skali i synergii pomi臋dzy firmami, rozwi膮zaniami i ideami tworz膮c elitarn膮 grup臋 promotor贸w innowacji

oraz

 • nawi膮zanie wsp贸艂pracy merytorycznej ze 艣rodowiskami akademickimi (wsp贸lne raporty, badania, wydarzenia, inicjatywy), a tak偶e organizacjami eksperckimi, NGOS
 • wsparcie potencja艂u m艂odych, utalentowanych os贸b oraz umiej臋tno艣ci kreatywnego, tw贸rczego my艣lenia

 

Zespo艂y projektowe Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

Design Thinking & Service Design

Czy zgadzasz si臋 z nami, 偶e jest to czas, w kt贸rym mamy zdecydowanie wi臋cej pyta艅 ni偶 odpowiedzi? To w艂a艣nie tu ich poszukujemy! Fundamentem prac i inicjowanych w grupie Design Thinking & Service Design proces贸w jest potrzeba g艂臋bokiego zrozumienia problem贸w oraz u艣wiadomionych i nieu艣wiadomionych potrzeb u偶ytkownik贸w przestrzeni handlowych, us艂ugowych, rozrywkowych. Aby osi膮gn膮膰 tak postawione cele Retail Institute stworzy艂 interdyscyplinarny zesp贸艂, kt贸ry dzi臋ki umiej臋tno艣ci spojrzenia na problem z wielu perspektyw, chce wsp贸lnie wypracowa膰 rozwi膮zania, kt贸re b臋d膮 po偶膮dane przez u偶ytkownik贸w (klient贸w) i ekonomicznie racjonalne. Uczestnicz膮ce w pracach zespo艂u centra i sieci handlowe wykorzystuj膮 efekt skali, zar贸wno w fazie test贸w i pilota偶y, jak i wdro偶e艅 wypracowanych/ interesuj膮cych rozwi膮za艅.

Challenger

Od 2020 roku prace zespo艂u Design Thinking & Service Design koncentruj膮 si臋 na realizacji pionierskiego programu Challenger, kt贸ry nastawiony jest na pobudzenie kreatywno艣ci, prze艂amywanie schemat贸w, dostrze偶enie nowych szans i mo偶liwo艣ci. Challenger to spo艂eczno艣膰 student贸w, absolwent贸w i m艂odych pracownik贸w akademickich oraz sp贸艂ek technologicznych wi膮偶膮cych 艣cie偶k臋 rozwoju i kariery z innowacjami w retailu. Uczestnicy programu otrzymuj膮 wiedz臋 o bran偶y handlowej, nowoczesne narz臋dzia tworzenia innowacji oraz pe艂ne wsparcie ekspert贸w i mentor贸w zwi膮zanych na najwi臋kszymi centrami i sieciami handlowymi w Polsce. Nagrod膮 dla najlepszych zespo艂贸w projektowych powo艂anych w trakcie programu jest mo偶liwo艣膰 podpisania Um贸w wsp贸艂pracy z zainteresowanymi centrami i sieciami handlowymi, wdro偶enie stworzonych rozwi膮za艅, a tym samym czerpanie z tego tytu艂u korzy艣ci.

Innowacje przy kawie

Nowe idee, pomys艂y, koncepcje wymagaj膮 przemy艣lenia i refleksji dlatego spotykamy si臋 dwa razy w miesi膮cu w nieformalnej atmosferze, z kubkiem kawy w r臋ku, aby kre艣li膰 mo偶liwe kierunki rozwoju bran偶y retail. Spotkania grupy pozwalaj膮 zdiagnozowa膰 zmiany zachodz膮ce w otoczeniu centr贸w i sieci handlowych. Punktem wyj艣cia rozm贸w jest bie偶膮ca analiza wska藕nik贸w odwiedzalno艣ci (FF ReIndex) oraz obrot贸w (TO ReIndex) oraz rozmowa na temat lokalnej specyfiki i uwarunkowa艅 biznesu. Wy艂apujemy zmiany, diagnozujemy problemy/ /trudno艣ci/ ryzyka / szanse / wyzwania i planujemy wsp贸lne dzia艂ania. W ten spos贸b powsta艂o ju偶 wiele cennych inicjatyw i pomys艂贸w.

Research Group

Grupa powsta艂a w konsekwencji pojawienia si臋 potrzeby dyskusji na temat przeprowadzanych przez centra i sieci handlowe bada艅 rynkowych i konsumenckich. Eksperci wsp贸lnie realizuj膮 tu projekty bada艅 wykorzystuj膮c efekt skali aby dog艂臋bniej ni偶 do tej pory spenetrowa膰 dany obszar zainteresowa艅. Fundamentem naszych prac jest wiedza.

New Tech Group

Grupa wspiera nawi膮zanie wsp贸艂pracy pomi臋dzy obiecuj膮cymi sp贸艂kami technologicznymi a centrami i sieciami handlowymi (non-food). Grupa jest podzielona na 鈥瀌awc贸w鈥 i 鈥瀊iorc贸w鈥 nowych technologii:

 • 鈥濨iorcy鈥 to centra i sieci handlowe, kt贸re wymieniaj膮 si臋 wiedz膮 na temat dost臋pnych rozwi膮za艅, oceniaj膮 je, a tam gdzie to zasadne, wsp贸lnie testuj膮 i wdra偶aj膮 wybrane rozwi膮zania.
 • 鈥濪awcy鈥 to firmy technologiczne, start-up鈥檡, kt贸re stworzy艂y rozwi膮zania mog膮ce z powodzeniem zosta膰 wdro偶one w centrach i sieciach handlowych. 鈥濪awcy鈥 maj膮 mo偶liwo艣膰 skorzystania z wiedzy i do艣wiadczenia ekspert贸w, ale r贸wnie偶 nawi膮zania bezpo艣redniej wsp贸艂pracy poprzez zaprezentowania swoich rozwi膮za艅 鈥瀊iorcom鈥.
 • Retail Institute pe艂ni tu rol臋 wspieraj膮c膮 鈥 dokonujemy preselekcji rozwi膮za艅. Najciekawszym pomagamy udoskonali膰 rozwi膮zania, dopasowa膰 je do potrzeb u偶ytkownik贸w i odbiorc贸w, przeprowadzi膰 pilota偶e i teksty w wybranych firmach, a nawet je wypromowa膰 w trakcie organizowanych dwa razy w roku spotka艅 鈥濱nnovation Days鈥. Wszystkie rozwijane w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji rozwi膮zania musz膮 spe艂nia膰 wysokie standardy jako艣ciowe, a ich skuteczno艣膰 zosta膰 potwierdzona testami i pilota偶ami. Start-upy, kt贸re uko艅cz膮 z wyr贸偶nieniem program Challenger otrzymaj膮 od RI certyfikat jako艣ci i wsparcie w promocji i komercjalizacji rozwi膮za艅. Zakres wsp贸艂pracy i wsparcia mo偶e by膰 ustalany indywidualnie.

Zr贸wnowa偶ony Rozw贸j

Interdyscyplinarny zesp贸艂 ekspert贸w, kt贸rego celem jest opracowanie zasad i regu艂, kt贸re b臋d膮 stosowane przez organizacje zrzeszone wok贸艂 NextGenLab aby dzia艂alno艣膰 centr贸w i sieci handlowych sta艂a si臋 mniej uci膮偶liwa dla 艣rodowiska.

Deklaracja Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Centr贸w Handlowych

Jedn膮 z pierwszych inicjatyw grupy Zr贸wnowa偶onego Rozwoju b臋dzie opracowanie Deklaracji Zr贸wnowa偶onego Rozwoju dla Retailu oraz zorganizowanie pod egid膮 Retail Institute kampanii spo艂ecznej, CSR, kt贸rej celem jest przeprowadzenie na centr贸w handlowych wydarze艅 aktywizuj膮cych lokalne spo艂eczno艣ci do przeciwdzia艂ania zmianom klimatycznym i ochrony 艣rodowiska.

Newsletter