Program Challenger 2.0 okazał się niebywałym sukcesem. Po długich obradach Jurorzy i Eksperci Retail Institute zdecydowali, że w pierwszej edycji programu Challenger 2.0 przyznano aż dwie nagrody główne.

Zwycięzcami Challenger 2.0 są zespoły 6 oraz 7, które postawiły człowieka i jego potrzeby na pierwszym miejscu. Jurorzy docenili niezwykłą sumienność, pasję i zaangażowanie obu zespołów, ale także humanistyczne zasady i wartości wbudowane w fundament prototypów obu rozwiązań. Oba projekty zyskają wsparcie Retail Institute w dalszym rozwoju i wdrożeniu w centrach handlowych.

Nagroda główna – zespół 6 MOSTY – to kompleksowy program wsparcia centrów i sieci handlowych będących odpowiedzią na potrzeby klientów eko-świadomych. To nie tylko manifest młodego pokolenia przeciwko zmianom klimatycznym, ale przede wszystkim realne narzędzia i metody pracy, które w codziennych rutynach zarządzania galeriami i sieciami handlowymi pozwolą obniżyć uciążliwość ekologiczną firm. Program zostanie włączony do prac Grupy Zrównoważonego Rozwoju działającego w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab tak aby efektywniej rozpocząć prace nad jego dopasowaniem i wdrożeniem.

Nagroda główna – zespół 7 – za prototyp Galerii Przyjaznej Seniorom i ponad 100 praktycznych wskazówek i rozwiązań, które pozwalają dopasować centra i sieci handlowe do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Grupa wykazała się niezwykłą empatią, wrażliwością, ale i dociekliwością w tropieniu wszelkich barier, które mogą napotkać w galeriach osoby starsze. Prototyp otrzymał wsparcie grupy Marketingu Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dzięki czemu już wiosną rozpoczniemy wdrożenia wybranych rozwiązań w galeriach w Polsce.

Wyróżnienie – Grupa 5 PASJONATÓW

Za prototyp aplikacji „Czy to Macie?” – narzędzia łączącego funkcje wyszukiwarki asortymentu dostępnego we wszystkich sklepach galerii oraz chat boot’a! Wyróżniony zespół otrzymał od RI wsparcie w procesie rozmów z potencjalnymi inwestorami i programami akceleracyjnymi, które pomogą mu dopracować prototyp rozwiązania, które wszystkie centra handlowe zaangażowane w projekt Challenger 2.0 jednogłośnie oceniły jako „must have”. Gratulujemy!